Type DC SS
Type DC SS
Material: stainless
Part # 63971
Description: 3/4 SS FEMXEND CAP
List: $ 27.73
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63972
Description: 1 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 28.06
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63973
Description: 1-1/4 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 65.84
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63974
Description: 1-1/2 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 47.12
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63975
Description: 2 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 55.46
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63976
Description: 2-1/2 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 130.74
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63977
Description: 3 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 91.23
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63978
Description: 4 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 122.86
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63979
Description: 5 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 413.45
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # 63980
Description: 6 SS FEMXEND CAP TYPE DC
List: $ 520.26
Net: $ -.--
Avail:  
 
Part # Description List Net Avail Order

63971

3/4 SS FEMXEND CAP $ 27.73 $ -.--    

63972

1 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 28.06 $ -.--    

63973

1-1/4 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 65.84 $ -.--    

63974

1-1/2 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 47.12 $ -.--    

63975

2 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 55.46 $ -.--    

63976

2-1/2 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 130.74 $ -.--    

63977

3 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 91.23 $ -.--    

63978

4 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 122.86 $ -.--    

63979

5 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 413.45 $ -.--    

63980

6 SS FEMXEND CAP TYPE DC $ 520.26 $ -.--